เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการผ่านเข้า-ออก ตามที่องค์กรนั้นๆ กำหนด โดยใช้การถ่ายภาพอัตโนมัติเมื่อผ่านจุดตรวจ อาจใช้ร่วมกับอุปกรณ์ช่องทางเดิน หรือใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตร

      The security program with full customizable functions for various constraints in different security area with efficient database management that can create reports to efficiently resolve trespassing issues. Take automatic snapshots and people move through area and control security points efficiently. Compatible alongside iSmart Hardwares such as iSmartPlus Turnstile and Gate Barrier

 

  คุณสมบัติ :
-  สามารถกำหนดข้อมูลบนหน้าจอได้ตามต้องการ
-  สามารถกำหนดเงื่อนไขการเข้า-ออก ภายในอาคารตามสิทธิ์ต่างๆ ที่องค์กรกำหนด เช่น วัน เวลา สถานที่
-  มีระบบเตือนภัยในเวลาที่กำหนดหากมีบุคคลเข้า-ออก (Alarm)
-  มีระบบสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง และแสดงผลภายใน 3-5 วินาที พร้อมรูปถ่ายและข้อมูลที่เก็บไว้
-  สามารถนำข้อมูลเก่าที่ต้องการ แปลงไฟล์เป็น .pdf และอื่นๆ ได้ทันที 

 

Program Features :
- Customizable monitor workspace interface
- Full control of access regulations in various conditions and scenarios
- Automatic alarm system as individuals pass control points
- Database history search and report within 3-5 seconds displaying both taken snapshots and individual information
- All documents capable of creating in .PDF or other easily read files