วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการระบบเข้า-ออก ของบุคคล และเจ้าหน้าที่ขององค์กรนั้นๆ โดยใช้เพียงบัตรประชาชน และข้อความตามที่องค์กรนั้นๆ กำหนด โปรแกรมง่ายต่อการใช้งาน สะดวกในการตรวจสอบ และยังสามารถสืบค้นข้อมูลเก่าได้จากส่วนกลางเมื่อเกิดปัญหา

      Checkpoint management for entry and exit boundaries of area or building. Highly convenient and professional service capabilities allowing clients to receive required information alongside ID Card exchange system for passerby individuals. Manage your visitors' database efficiently with iSmartPlus Visitor Checkpoint

 

คุณสมบัติของโปรแกรม

-  สามารถตรวจสอบบุคคล ถ่ายภาพ บัตรประชาชน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
-  สามารถกำหนดรายละเอียดข้อมูลได้ตามต้องการ
-  มีระบบกำหนดจุดเช็คพอยท์โดยเฉพาะ เพื่อการตรวจสอบเฉพาะบุคคลที่ได้ผ่านระบบแล้ว
-  สามารถใช้ได้ทั้งบัตร RFID หรือพิมพ์สลิป อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
-  มีระบบสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง และแสดงผลภายใน 3-5 วินาที พร้อมรูปถ่ายและข้อมูลที่เก็บไว้
-  สามารถนำข้อมูลเก่าที่ต้องการ แปลงไฟล์เป็น .pdf และอื่นๆ ได้ทันที
-  สลิปที่พิมพ์สามารถกำหนดได้ รวมทั้งขยายเพิ่มส่วนสำหรับประทับตราลงบนกระดาษ

 

Program Features:

- Camera snapshot of individual's image and ID Card for future reports
- Customizable information-required constraints for each checkpoint
- Security controlled checkpoints for area access
- Compatible with both RFID Cards or Printed Slip system
- Database history search and report within 3-5 seconds displaying both taken snapshots and individual information
- All documents capable of creating in .PDF or other easily read files
- Customizable printed parking slip allowing more space for parking stamps