เป็นระบบการเชื่อมต่อกล้องทุกตัวในระบบ IP เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสะดวกในการดูแล และตรวจสอบ ใช้เพียงโปรแกรมของไอสมาร์ท พลัส เพียงตัวเดียวในการเชื่อมต่อกล้องทุกตัว โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่น หรือซอฟแวร์ของกล้องแต่ละชนิดมาช่วย

      Combine all of your IP cameras into a network system. iSmartPlus Camera Monitoring makes it convenient for reporting and monitoring allowing you to control all your assets at anytime, from anywhere without any additional software needed.