เป็นระบบนับจำนวนบุคคล หรือยานพาหนะ ที่เข้า-ออก ได้ พร้อมถ่ายภาพ

Never lose count of every vehicle or human traffic passing through checkpoints. 

 

คุณสมบัติ : 

-  สามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละวัน มีรถเข้า-ออก จำนวนเท่าใด
-  มีระบบสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง และแสดงผลภายใน 3-5 วินาที พร้อมรูปถ่ายและข้อมูลที่เก็บไว้
-  สามารถนำข้อมูลเก่าที่ต้องการ แปลงไฟล์เป็น .pdf และอื่นๆ ได้ทันที

 

Program Features :

- Complete information on amount of vehicle and human passerby through various periods of time
- Database history search and report within 3-5 seconds displaying both taken snapshots and individual information
- All documents capable of creating in .PDF or other easily read files