เป็นระบบที่สามารถแจ้งสถานที่จอดรถไว้ และตรวจเช็คได้ตามจุดที่ตั้งเครื่องอ่านสัญญาณผ่านบัตร RFID ว่าขณะนี้คุณอยู่ชั้นไหน และจอดรถไว้ที่ไหน 

      Never have a problem finding your car again. iSmartPlus E-Location provides controlled checkpoints in various spots throughout your parking space that customers can use their RFID to tag the area and floor that their car is parked.