บริหารจัดการระบบการเข้า-ออก ของยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ และองค์กรเจ้าของสถานที่ ระบบง่ายต่อการใช้งาน สะดวกในการตรวจสอบ และยังสามารถสืบค้นข้อมูลเก่าได้จากส่วนกลางเมื่อเกิดปัญหา

      The latest vehicle parking management system that will enhance security and efficiency with highly user-customizable programming. Easy-to-use interface integrated with reliable technology allows users to easily create reports and database handling. Using iSmartPlus parking system, you can control your parking assets with consistency.

 

คุณสมบัติของโปรแกรม
 - สามารถกำหนดข้อมูลบนหน้าจอได้ตามต้องการ
 - สามารถถ่ายภาพยานพาหนะขณะเข้า-ออก พร้อมกับทะเบียนรถโดยอัตโนมัติ
 - สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีทะเบียนรถซ้ำ และแยกแยะได้อย่างชัดเจน
 - สามารถสั่งให้เปิด-ปิด ไม้กั้นระยะไกลโดยอัตโนมัติ
 - สามารถเพิ่มอัตราการคิดเงินค่าที่จอด ตามที่ทางองค์กรนั้นๆ กำหนด
 - มีจอแสดงผลที่ 2 เพื่อแจ้งราคา หรือแจ้งกิจกรรมอื่นๆ ขององค์กรให้ผู้ใช้บริการทราบ
 - มีระบบ E-Stamp ที่สามารถกำหนดชั่วโมงการจอดรถลงไปบนบัตร RFID หรือส่งข้อมูลไปยัง Server โดยตรง กรณีเป็นระบบ Network
 - มีระบบสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง และแสดงผลภายใน 3-5 วินาที พร้อมรูปถ่ายและข้อมูลที่เก็บไว้
 - สามารถนำข้อมูลเก่าที่ต้องการ แปลงไฟล์เป็น .pdf หรืออื่นๆ ได้ทันที
 - สลิปที่พิมพ์สามารถกำหนดได้ รวมทั้งขยายเพิ่มส่วนสำหรับประทับตราลงบนสลิปProgram Features
 - Customizable monitor workspace interface
 - Camera snapshot of driver's image and license plate
 - Efficient detection and sorting capability in case of license plate number repetition
 - Long distance control of gate barriers
 - Fully customizable parking fee regulation for both daily use and membership
 - 2 screen system for convenient customer notification
 - Works in parallel with iSmartPlus E-Stamp system that publishes parking hours onto RFID and capable of sending information to the server in case of Network Parking System
 - Database history search and report within 3-5 seconds displaying both taken snapshots and parking information
 - All documents capable of creating in .pdf or other easily read files
 - Customizable printed parking slip allowing more space for parking stamps