เป็นระบบที่สามารถแจ้งที่ว่างสำหรับการจอดรถด้วยระบบ Under Ground Sensor ที่มีความสามารถในการระบุได้ว่า ชั้นใดหรือจุดใดว่างสำหรับการนำรถเข้าไปจอด

      The solution for efficient parking space management. With iSmartPlus underground sensors, your customers can be guided to vacant parking spots easily. Capability of identifying vacant parking floors and areas with technological signs will end frustrations in finding parking space from your customers.

 

 คุณสมบัติ :

-  มีระบบแสดงผลผ่านหน้าจอแบบจอที่ 2 หรือแบบ LED Singnage
-  มีระบบควบคุมหรือแก้ไขตัวเลขในระบบ Wifi
-  มีการถ่ายภาพยานพาหนะตามจุดที่กำหนด

 

Program Features :

- 2 screen system for convenient customer notification and LED Signage System
- Displayed numbers can be edited and controlled through Wifi
- Automatic snapshots of parking areas to improve accuracy
- Customizable printed parking slip allowing more space for parking stamps