เป็นระบบรับรถไปจอด พร้อมกับถ่ายภาพเมื่อรับรถ 4 ภาพ เมื่อส่งมอบรถอีก 4 ภาพ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

Improve valet parking system with iSmartPlus Valet capable of taking snapshots as customer's car is delivered for damage evidence as the car is returned. Manage employee productivity and safe check for your customer's satisfaction. 

 

คุณสมบัติต่างๆ :

-  เมื่อลูกค้ามารับรถ จะสามารถทราบข้อมูลทั้งหมดภายใน 3 วินาที
-  สามารถแจ้งให้ทราบว่าจอดรถที่ไหน พนักงานคนไหน ร่วมถึงหมายเลขกุญแจรถที่ฝากไว้
-  สามารถตรวจสอบ หากมีข้อโต้เถียงเรื่องรอยเฉี่ยวชน ก่อนและหลัง การนำรถไปจอด

 

Program Features:

- Take snapshots of delivered car on all four sides
- Receive car information within 3 seconds as customer retrieve his/her car
- Store important information: where the car is park, employee that drove the car, key number
- Safe check for car damage with before & after snapshot evidence